Loading...
GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER - Yoopies

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG OG BRUK AV NETTSTEDET YOOPIES.NO


Juridisk meddelelse


Nettstedet Yoopies.no er opprettet og publisert av Yoopies SAS, et forenklet aksjeselskap med aksjekapital på € 26.225.00, med hovedkontor i 17 rue Froment, 75011, Paris, Frankrike, registrert på Paris Handel og Selskap-register, nummer 533 592 051,

Telefon: 01 83 89 92 66

E-post: kontakt@yoopies.no

Utgivelsesdirektør: Benjamin Suchar – kontakt@yoopies.no

Kreatic direktør: Benjamin Suchar – kontakt@yoopies.no

Internt MVA-nummer: FR06 533592051

SIRET-nummer: 53359205100031

Nettstedet Yoopies.no er vert for Ama


Nettstedet Yoopies.no er vert for AmazonWebServices Amazon CS Irland Ltd, Enhet 27, 6400 Cork Airport Busniness Park, Kinsale Road, Cork, Ireland. Amazon CS Ireland Ltd. Er et Amazon Web Services (AWS) konsern med sitt hovedkontor på Inc. P.O /Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, Tel.: (206) 266-4064 (http://aws.amazon.com).


I. Introduksjon

Disse Generelle Vilkår og Betingelser for Salg og Bruk av Nettstedet Yoopies.no (heretter referert til som «Generelle Vilkår og Betingelser») er rettet mot å fastsette vilkårene for tilgang til og bruk av plattformen på nett, og tjenesten som tilbys av selskapet, et forenklet aksjeselskap med aksjekapital på € 26.225,00 med hovedkontor i 17 rue Froment, 75011, Paris, Frankrike, registrert på Paris Handel og Selskap-register, nummer 533 592 051, Telefon: 01 83 89 92 66 (heretter kalt «Yoopies»), utgiver av nettstedet Yoopies.no, og angir rammen for forholdet mellom medlemmer og plattformen.


Nettstedet Yoopies.no er tilgjengelig på engelsk på http://en.yoopies.no.


II. Målet med Yoopies' aktivitet


Yoopies tilbyr følgende tjenester:


 • Yoopies gir Tjenesteleverandører og Tjenestebrukere tekniske verktøy til å kunne koble seg til via plattformen for å inngå en arbeids- eller tjenestekontrakt.

 • Yoopies' vert for oppdragstilbud og forespørsler, og mer generelt alt innhold generert av tjenesteleverandører og tjenestebrukere.

 • Yoopies hjelper brukerne til å lage erklæringer, og med administrative prosedyrer som er rettet mot å skaffe tilskudd til personlig assistanse.

 • Yoopies organiserer oppdrag og betaling i samsvar med prosedyrene fastsatt i de Generelle Vilkår og Betingelser.

 • Yoopies opptrer ikke som agent i noen form for kapasitet, og heller ikke som hjemmeleverandør, men utelukkende som en kontaktplattform. Yoopies forbinder dermed tjenestebrukere og tjenesteleverandører som tilbyr følgende tjenester:

 • Barnevaktstjenester: Profiler for barnevakter på heltid eller deltid, (etter barnehage/skole), nødsituasjoner eller tidvis-barnevakt, eller dagmamma.

 • Privat hjemmebasert veiledning: Profiler av fagfolk som spesialiserer seg på å gi hjemmebasert veiledning i rundt tjue fag (engelsk, matematikk, fransk, spansk, fysikk, piano, osv.)

 • Bistand og/eller støtte til eldre: profiler for ledsagere og omsorgspersoner for å hjelpe slektninger (handle mat, husarbeid, matlaging, personlig pleie, osv.)

 • Vedlikehold av husholdninger og husarbeid: Profiler for hjemmepersonell og/eller vedlikeholdspersonell for oppgaver i hjemmet.

 • Dyrepass: Profiler for dyrepassere som tilbyr gåturer og/eller dyrepass hjemme.


Herved må det bemerkes at Yoopies sine forpliktelser er begrenset til å levere de nødvendige midlene for å kunne koble Tjenesteleverandører og Tjenestebrukere, og bistå dem.


III. Godkjennelse av Generelle Vilkår og Betingelser


Bruk av nettstedet Yoopies.no er underlagt de Generelle Vilkår og Betingelser for Yoopies sitt nettsted (de «Generelle Vikår og Betingelser»). Ved å bruker Yoopies.no sitt nettsted, bekrefter brukerene (som definert i s.1) at de har lest, forstått og uforbeholdent aksepterer de Generelle Vilkår og Betingelser. Videre anerkjenner brukerene at ved å bruke nettstedet Yoopies.no har de akseptert personvernreglene.

Yoopies kan til enhver tid avslutte og oppdatere disse generelle bruksbetingelsene og retningslinjene for personvernreglene. De generelle vilkårene og retningslinjene for personvern gjelder når nettstedet Yoopies.no brukes.

Brukere anbefales å holde seg oppdatert med gjeldende Generelle Vilkår og Betingelser. Den gjeldende versjonen av Generelle Vilkår og Betingelser og Personvernreglene kan ses når som helst ved å klikke på lenken «Vilkår og Betingelser» som er tilgjengelig på nettstedets bunntekst på Yoopies.no.


1: Definisjoner


I de Generelle Vilkår og Betingelser vil ord eller uttrykk som starter med stor bokstav, enten i entall eller flertall, ha følgende definisjoner:

«Tildeling»: Betegner tjenesten som Tjenesteleverandøren har gitt Tjenestebrukeren.

«Innhold»: Betyr alle tilbud, litteratur, meldinger eller informasjon av noe slag (tekst, bilder, videoer, fotografier, kommentarer, merker, firmanavn, osv.) lastet opp av et medlem.

«Data»: Angir personlig data som gjør det mulig å identifisere brukeren.

«Medlem»: Betegner Tjenesteyter eller Tjenestebruker ved hjelp av plattformen Yoopies.no.

«Personlig Assistanse-tjeneste»: Betyr alle tjenestene som tilbys av plattformen som barnevakt, dyrepasser, eldreomsorg, husarbeid og leksehjelp.

«Premium-abonnement»: Et betalt abonnement som gir Brukeren tilgang til de betalte tjenestene Yoopies tilbyr i en begrenset periode, som er fornybar i en periode som tilsvarer den opprinnelige valgte perioden.

«Tjeneste»: Betegner alle betalte eller gratis tjenester som plattformen tilbyr.

«Tjenesteyter:» Betyr et medlem som er registrert på nettstedet Yoopies.no,villig til å utføre oppdraget som forespurt av brukeren eller tilbyr personlig assistanse til Tjenestebrukere. Tjenesteyteren kan være en person eller en bedrift som kan, eller ikke, levere tjenestene i eget navn. Tjenesteyteren kan være barnevakt eller dagmamma.

«Tjenestebruker»: Betyr et medlem, eller en fysisk person, som ønsker å ansette tjenestene til en tjenesteleverandør via plattformen.

«Bruker»: Betegner enhver person som bruker plattformen, enten de bare et besøkende eller et medlem.

«Verifisering»: Et alternativ som angir om en profil har gjennomgått en spesiell bekreftelse.

2: Intellektuell Eiendom

2.1. Innhold deles av Yoopies

Alle elementer (tegninger, bilder, tekster, logoer, etc.) som utgjør plattformen er Yoopies eksklusive eiendom. Vanligvis blir brukeren gitt en personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til tilgang og bruk av plattformen, med rett utelukket uten Yoopies tidligere skriftlige samtykke.

Yoopies' varemerke og domenenavnet Yoopies.no er, og forblir den eksklusive eiendommen til Yoopies.

2.2. Innhold deles av Brukeren

Yoopies har lisens til å bruke intellektuell eiendom knyttet til innholdet som tilbys av Brukerene for distribusjon på plattformen.

Brukeren autoriserer Yoopies til å endre nevnt innhold for å overholde plattformens stilbehov og/eller for å gjøre det kompatibelt med de tekniske ytelseskravene eller medieformatene det gjelder.

Brukerene gir et internasjonalt og ikke-eksklusiv lisens til å bruke informasjonen og/eller dataene som er oppgitt. Brukere er eneansvarlig for innholdet av informasjonen og/eller dataene. Yoopies forbeholder seg retten til å slette innhold uthevet og/eller tolket som ulovlig, moralsk kritikkverdig eller krenkelse av intellektuelle eiendomsrettigheter.

Når du laster ned informasjon på nettstedet kan Brukeren begrense eller forby bruk av informasjonen som er lagt ut på plattformen, ved å varsle Yoopies via nettsiden eller post adressert til Yoopies SAS, 17 rue Froment, 75011 Paris, Frankrike.


3: Tilgang til og bruk av Plattformen

3.1. Tilgang til Plattformen

Plattformen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Yoopies forbeholder seg i midlertidig rett til, uten å informere eller kompensere, å suspendere plattformen eller tilgang til de eksterne tjenestene for å utføre arbeid, inkludert, men ikke begrenset til: oppdateringer, vedlikeholdsoperasjoner og endringer i serverne, osv.

Yoopies forbeholder seg retten til å, når som helst, fullføre eller endre Plattformen og Tjenestene som er tilgjengelig på Plattformen.

I tilfelle midlertidig eller langvarig utilgjengelighet av Plattformen, spesielt i tilfelle feil eller ved permanent stenging av Plattformen, kan ikke Yoopies holdes ansvarlig for skaden som oppstår annet enn skade som oppstår direkte fra manglende oppfyllelse av forpliktelser spesifiser i dette apparatet.

Yoopies gir ingen garanti for at Plattformen vil fungere uten avbrudd, og at serverene gir tilgang til disse og /eller nettsider fra en tredjepart hvor hyperlinker som vises, ikke inneholder virus.

Yoopies kan ikke holdes ansvarlig dersom en eller flere brukere ikke kan koble til Plattformen på grunn av teknisk feil eller problem.

Plattformen kobler sammen følgende personer:


På den ene siden: Tjenestebrukere som er registrert på Plattformen for å kunne kobles med Tjenesteytere. De tilbyr å betale Tjenesteyterene for å utføre Personlig Assistanseoppdrag.

Tjenestebrukers tilgang til tjenestene er begrenset til:


 • Enhver fysisk person med full juridisk kapasitet til å bli bundet av de Generelle Vilkår og Betingelser i forbindelse med deres Personlige Assistanse-behov, og ikke med det formål å skulle selge, leie eller utveksle Tjenestene til fordel for en tredjepart i form av profesjonell eller sporadisk aktivitet.


På den andre siden: Tjenesteyter tilbyr Personlig Assistanse-oppdrag. Tjenesteyters tilgang er begrenset til:


 • Enhver fysisk person fylt 16 år eller eldre, med autorisasjon til å arbeide i Norge med en ansvarsforsikring og uten prikk på rullebladet.

Det er forbudt for juridiske personer eller fysiske personer handler på vegne av juridiske personer, å registrere seg på Plattformen som Tjenestebruker uten skriftlig tillatelse fra Yoopies; etablere kontakt med Tjenesteytere, helt eller delvis gjenopprette databasen fra nettstedet eller ved å bruke nettstedet.


Yoopies forbeholder seg retten til å forby enhver Bruker som er registrert på Plattformen, og ta rettslige skritt dersom det er påført noe som helst skade som et resultat av slike handlinger, mer spesifikt ved bruk av sin database for kommersielle eller markedsundersøkelser (markedsundersøkelser utført, og/eller informasjon innsamlet fra Yoopies sine Brukere, bruk av Tjenesteyters personlige opplysninger, villedende reklame, osv.)

Tjenestebrukere og Tjenesteytere registrert på Plattformen er i fellesskap referert til som «medlemmer».

Som nevnt ovenfor bruker Yoopies Plattformen, gir de tekniske verktøy og midler som tillater Tjenestebruker og Tjenesteyter å koble til, verte profiler, meldinger, oppdragsforespørsler og mer generelt innhold som genereres av disse, styrer organisering av og betaling for oppgaver i samsvar med vilkårene fastsatt i s.5.3.

Yoopies utfører ikke Personlige Assistanse-oppdrag. Yoopies fungerer kun som en formidler for å koble sammen Tjenestebrukere med Tjenesteytere.


3.2. Registrering på Plattformen

For å kunne bruke Tjenestene, må Bruker registrere seg på Plattformen ved å fylle ut det dedikerte skjemaet for å bli medlem. Når du gjør dette må Bruker gi all informasjon merket som obligatorisk. Denne informasjonen må være korrekt, oppdatert, sannferdig og bevises på Yoopies forespørsel, samt oppdatert regelmessig av Medlemmet via Brukerprofilen.

Nærmere bestemt må medlemmet spesifisere en gyldig e-postadresse som tillater dem å bekrefte sin registrering samt et telefonnummer som de kan kontaktes på.

Yoopies forbeholder seg retten til å godta eller nekte enhver registrering dersom ikke disse Generelle Vilkår og Betingelser ikke overholdes.

Medlemmet godtar å personlig bruke Plattformen og å avstå fra å tillate tilgang til tredjepart på deres vegne. Medlemmet samtykker i å opprette én eneste konto.

Medlemmet samtykker i å sikre at brukernavn og passord holdes privat og konfidensielt. Enhver oppgave utført med Brukers brukernavn og passord anses å være gjennomført av dem, og dette Medlemmet er derfor alene ansvarlig for dette.

(i) Bestemmelser angående Tjenesteytere


 • Verifiseringsinformasjon

For å kunne garantere Tjenestebrukere nøyaktigheten av informasjonen som tilbys av Tjenesteyteren, som blir bedt om å fullføre oppdrag for Personlig Assistanse, tibyr Yoopies et verifiseringssystem («Verifiserte Medlemmer»). Denne bekreftelsen består i å verifisere identiteten, personlige opplysninger og potensielle kvalifikasjoner som Tjenesteyteren har valgt, som har valgt Verifiseringstjenesten.

 • Identitet: Tjenesteyter sender en elektronisk kopi av sitt identitetsdokument (Pass, oppholdstillatelse). Yoopies vil verifisere at etternavnet, fornavnet og alderen som blir sendt under registreringen på Plattformen er overensstemmende.

 • Kvalifikasjoner: Om Tjenesteyter sier de har visse kvalifikasjoner må de sende en elektronisk kopi som beviser dette. Yoopies vil verifisere at kvalifikasjonen er utstedt til navnet og etternavnet oppgitt under Tjenesteyters registrering.

 • Tjenesteytere som ønsker å bli verifisert må betale et beløp på 60 kr som dekker kostnadene knyttet til verifiseringen.


Én uke Premium-abonnement tilbys til Tjenesteyter som har blitt Verifisert, som spesifisert i s4.1 nedenfor. Ved å publisere en annonse, godtar Tjenesteyter at Yoopies videresender denne annonsen til sine partnere for å kunne maksimere sjansene for å finne jobb eller en person som oppfyller forventingene.

Bare innholdet i annonsen blir automatisk videresendt og publisert på nettsidene til de nevnte Yoopies-partnerene. Tjenesteyterens identitet forblir konfidensiell og vil ikke vises på annonsørens nettsted. For å kontakte Tjenesteyteren, vil enhver person som er interessert i annonsen din vises på partnerens nettsted, bli omdirigert automatisk til Plattformen og registrere seg for å kontakte Tjenesteyter.

(ii) Bestemmelser om Tjenestebruker

Tjenestebrukere har mulighet til å publisere en annonse som beskriver Personlig Assistanse-behov de ønsker av Tjenesteyter.

Ved å publisere en annonse, godtar Tjenestebruker at Yoopies videresender denne annonsen til sine partnere for å maksimere sjansene for å finne en jobb eller en person som oppfyller sine forventninger. Bare innholdet i annonsen blir automatisk videresendt og publisert på nettsidene til de nevnte Yoopies-partnerene. Tjenestebrukers identitet blir fortrolig og vil ikke vises på annonsørens nettsted. For å kontakte Tjenestebruker vil enhver person som er interessert i annonsen, som vises på partnerens nettsted, bli omdirigert automatisk til Plattformen og må registrere seg for å kontakte Tjenestebrukerne.


4. Vilkår for tilgang til Tjenesten


Tilgang og registrering til Plattformen er gratis. Bruk er også gratis avhengig av hvilke tjenester som kreves.

Bruk av det interne meldingssystemet er også gratis – Tjenesteytere som er registrert på Plattformen kan kontakte Tjenestebrukere som har publisert en annonse.

Tjenestebrukere som er registrert på Plattformen kan se tilgjengeligheten til Tjenesteytere.

Videre kan medlemmer i tillegg til registrering velge å registrere seg til Premium-abonnement for å bli Premium-medlem, i det det er angitt at alle pakker er underlagt gebyr.


4.1. Premium-abonnement tilbys til Tjenesteytere

Verifiseringsprosedyren gir Tjenesteytere muligheten til å registrere seg til Premium-tjenesten tilbudt som en månedlig pakke, slik at de kan dra nytte av følgende fordeler:

 • Annonser til Premium Tjenesteytere vil vises øverst i resultatlisten etter et søk uført av Tjenestebrukere.

 • Premium Tjenesteytere har tilgang til telefonnumre som er gitt på enkelte av Tjenesteyters annonser som er avtalt å oppgis, spesifisert at tilgang Tjenestebrukers telefonnummer bare vises etter første melding er sendt. Premium-abonnement fornyes automatisk hver måned og koster 249 kr per måned.

Videre blir det månedlige Premium-abonnementet automatisk fornyet ved utgangen av uken Premium-abonnement tilbys, med gratis verifisering.

Abonnement blir automatisk fornyet. Fornyelser kan kanselleres når som helst ved å gå til «Min Konto»-siden – Alternativet finnes under «Premium».

Tjenesteyteren er informert om den automatiske fornyelsen ved betaling for Premium-abonnementet og/eller under verifiseringsprosessen. Informasjonen er gitt på den dedikerte siden før disse handlingene utføres.


4.2. Premium-abonnement for Tjenestebrukere


Enhver Medlemstjenestebruker kan registrere seg for Premium-abonnement som tilbys som en månedlig-, kvartalvis- eller årlig pakke, slik at de kan dra nytte av følgende fordeler:

 • Annonser til Premium-abonnenter vil vises øverst i resultatlisten etter et standard søk utført av Tjenesteytere

 • Premium-abonnenter kan kontakte Tjenesteytere ubegrenset via det interne meldingssystemet;

 • Ubegrenset kan Premium-abonnenter kontakte Tjenestebrukere som har publisert en annonse som deles via den interne meldingsstjenesten.

 • Premium Tjenestebrukere vil ha tilgang til telefonnumre til alle Tjenesteytere som har avtalt å gi disse. Det er angitt at tilgang til Tjenesteyters telefonnumre bare er gitt når et svar fra Tjenesteyter er mottatt fra den interne meldingstjenesten.

 • Brukere av Premium-tjenester kan se annonser publisert av andre Tjenesteytere i forhold til Tjenesteyteroppdrag. De kan kontakte Tjenestebrukere som har opprettet disse annonsene via den interne meldingstjenesten på ubegrenset grunnlag.

 • Premium-abonnenter kan reservere Tjenesteytere.

 • Premium-abonnenter drar nytte av en gratis kreditt når de abonnerer på 3-måneders Premium-abonnement, og abonnerer på 1-års Premium-abonnement. Dette beløpet blir automatisk kreditert til kontoen deres og kan brukes til alle våre tjenester som er kvalifisert til bestilling på nett. Denne kreditten, som kan brukes når som helst under Premium-medlemskapet, er begrenset til én gang per Bruker. Tjenestebruker kan derfor ikke få flere fordeler ved å kjøpe flere Premium-abonnementer. Ethvert forsøk på å manipulere systemet eller bruke kreditt gjennom volum, tredjeparter eller gruppeinnsending, makro, «script», «rå kraft», maskering av IP-adresse, bruk av bedragerisk identitet eller andre automatiserte midler (inkludert eventuelle systemer designet for å gjennomtrenge andre systemer) er strengt forbudt. Eventuelle forsøk på svindel eller forsøk på bedrageri vil resultere i stenging av Tjenestebrukerens konto og ugyldiggjøring av kreditten, som må refunderes til Yoopies hvis de er blitt brukt. Yoopies, når det er aktuelt, forbeholder seg retten til å iverksette eventuelle rettslige skritt hvis den mener at det er utsatt for noen fordommer som følge av av slike tiltak. Hvis du kansellerer fornyelsen av Premium-abonnementet, vil det resultere i ugyldiggjøring av kreditten på Brukerens konto. Ettersom disse kredittene er reservert for nye Premium-abonnenter av Tjenestebrukere, vil de ikke være berettiget annen kreditt for nye Tjenestebrukere.

Prisen etter skatt for Premium-abonnementer kan finnes på nettstedet i det dedikerte området. Prisen på disse abonnementene reduseres avhengig av ønsket abonnementsperiode:


 • For én måned: 200 kr inkl. all skatt

 • For tre måneder: 600 kr inkl. all skatt

 • For ett år: 1728 kr inkl. all skatt


Betalinger gjøres på nett via kreditt- eller debetkort: Visa eller MasterCard.

Tjenestebrukere må oppgi kreditt- eller debetkortnummeret sitt, samt utløpsdato og sikkerhetskoden på baksiden av kortet (tre siffer). SSL-protokollen (Secure Sockets Layer) garanterer fullstendig personvern og konfidensialitet av personlig informasjon som tilbys på nettet.

Alle betalinger er endelige, og ingen delvis eller total tilbakebetaling for abonnementet vil bli gitt av Yoopies med mindre en forespørsel blir gjort innen den 14 dagers angrefristen. Denne rettferdigheten går tapt om du får tilgang til og/eller bruker elementet i tjenesten du kjøpte, som angitt i klausul 9 nedenfor.
Tjenestebrukere kan legge til en kampanjekode som gir dem rabatt på standardprisen eller et antall dager med gratis abonnement.

Ved å godta de generelle vilkår og betingelsene aksepterer medlemmer at rabattkoder:

1. Ikke kan brukes til andre formål enn de som er forutsatt av de spesifikke vilkårene som Yoopies har fastsatt for hver rabattkode.

2. Kan ikke dupliseres, selges eller eller overføres på noen måte, eller gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom et innlegg i offentlig forum, sosiale medier eller annet, uten Yoopies' uttrykkelige autorisasjon.

3. Kan utløpe før bruk og kan deaktiveres av Yoopies til enhver tid, uansett grunn, uten å engasjere Yoopies ansvar.

Yoopies forbeholder seg retten til å nekte noen kampanjekode og/eller å gjøre bestillingen og bruken av disse rabattkodene til et medlem ugyldige i tilfeller hvor Yoopies anslår at bruk av en kampanjekode er gjort feilaktig, bedragerisk, ulovlig eller i strid med bestemte vilkår som gjelder kampanjekoder, eller i de generelle vilkårene. I tillegg forbeholder Yoopies seg retten til, i slike situasjoner, å:

1. Fortsette avslutningen av medlemskapets konto uten hensyn til de nevnte vilkårene.

2. Medlemmer er pålagt å refundere rabattkoder som brukes til et annet mål enn det som er beskrevet i de etablerte, spesifikke forholdene av Yoopies eller i de generelle vilkårene.

Premium-tjenesten fornyes automatisk for samme periode som den ble valgt.

Det er mulig å avslutte den automatiske fornyelsen av Premium-abonnement til enhver tid ved å velge alternativet «Stopp automatisk fornyelse» som du finner ved å klikke på delen «Min Konto, og deretter velge «Premium» og «Alternativer».

Tjenestebrukeren blir informert om den automatiske fornyelsen ved betaling av Premium-abonnementet. Informasjonen er gitt på den dedikerte siden før disse handlingene utføres.

I tilfelle et Oppdrag er pågående mellom Tjenesteyter og Tjenestebruker, kan ikke Tjenestebruker stanse automatisk fornyelse av Premium-abonnementet før Oppdraget/Tjenesten er/har blitt utført eller kansellert.


5. Beskrivelse av Tjenestene

5.1. Intern meldingstjeneste

En Tjenestebruker kan kontakte en Tjenesteyter via det interne meldingssystemet. Etter registrering kan Brukeren sende 3 meldinger til Tjenesteytere gratis uten å ha abonnert på Premium-abonnementet på forhånd, ved å klikke på «Kontakt» på Tjenesteyters profil.

Uansett om Bruker har tatt ut Premium-abonnement må de i første melding gi informasjon om deres Oppdragsforespørsel: Type tjeneste, hyppighet, dager i uken og timer.

Enhver annen melding, enn å ta kontakt, innenfor grensen på 3 kontakter, krever at Tjenestebrukeren abonnerer på Premium-abonnement.
Hvis Tjenesteyter godtar å kontakte Tjenestebruker, kan Tjenesteyter tilby underlagt å ha abonnert på et Premium-abonnement:

 • Ett eller flere intervjuer med Tjenesteyter, dato og tid for møtet, og – hvis intervjuet er personlig, må stedet spesifiseres. Ved telefonintervju behøver ikke sted spesifiseres.

Forutsatt at at de har registrert seg for et Premium-abonnement, og ovennevnte tilfeller utelukket, kan Tjenestebruker sende og motta meldinger til Tjenesteyter, så lenge innledende kontakt har blitt akseptert av Medlemmene. Om Tjenestebruker ikke har registrert seg som Premium, kan de bare sende én skriftlig melding.

Tjenestebruker kan få tilgang til telefonnummeret gitt av Tjenesteyter så snart Tjenesteyter godtar kontakten med Tjenestebrukeren.

En Tjenesteyter kan kontakte en Tjenestebruker via det interne meldingssystemet. Når den første meldingen er sendt vil Tjenesteyter bli bedt om å gi sin motivasjon skriftlig som svar på Tjenestebrukers tilbud.

Tjenestebruker kan få tilgang til telefonnummeret oppgitt av Tjenesteyter så snart Tjenestebruker godtar kontakten med Tjenesteyter.

Forutsatt at de har registrert seg for Premium-abonnement, kan Tjenesteyter få tilgang til Tjenestebrukers telefonnumre så snart Tjenestebruker aksepterer kontakten fra Tjenesteyter.

Tjenesteyter kan akseptere, nekte eller prate om en Tjenestebrukers forespørsel om et intervju.

Tjenesteyter kan akseptere, nekte eller prate om Tjenestebrukers reservasjonsforespørsel.

Tjenesteyter kan sende skriftlige meldinger til Tjenestebruker forutsatt at den innledende kontakten er akseptert av begge parter.


5.2. Reservasjon (Oppdragsforespørsel)


Yoopies er registrert i sosial og samfunnsansvar, for brukerene og Tjenesteytere. For å bekjempe svart arbeid, utbredt når man ansetter Tjenesteytere, forplikter Tjenestebruker seg til å bruke reservasjon på nettstedet for reservasjon av Tjenesteytere til realisering av oppdrag, og forplikter seg til å ikke betale Tjenesteytere utenfor Plattformen. Priser kan forhandles mellom Tjenesteyter og Tjenestebruker innenfor rammene som er rammene som er trukket av lovgivningen. Tjenesteyter som er registrert på Plattformen forplikter seg til å alltid bruker reservasjon på nett for å sørge for sine Oppdrag, og forplikter seg til å ikke godta betaling for sine Oppdrag fra Tjenestebrukere utenfor Plattformen.

Selskapet Yoopies forbeholder seg retten å ekskludere enhver Bruker på Plattformen som ikke respekterer disse vilkårene.

Under alle omstendigheter kan Tjenestebruker foreta en Oppdragsforespørsel uten å sende en melding til Tjenesteyter på forhånd.

Tjenestebrukere kan fritt velge den Tjenesteyteren som best tilfredsstiller deres behov, enten ved å sende en Oppdragsforespørsel via Oppdragsskjemaet eller ved å akseptere søknaden etter Oppdragstilbudet har blitt sirkulert via Plattformen.

Under ingen omstendigheter vil Yoopies rådgi eller veilede Tjenestebrukeren når han velger en profesjonell eller hjemmehjelp. Tjenestebruker er eneansvarlig for å velge Tjenesteyteren de vil kontakte, og de forplikter seg til å overholde gjeldende lovgivning når de utarbeider kontraktene mellom dem. Yoopies garanterer ikke Tjenestebrukeren at Tjenesteyter har de nødvendige dokumentene som tillater dem å utføre betalt eller ubetalt aktivitet i Norge. Yoopies kan ikke holdes ansvarlig under noen omstendigheter.

For å reservere en Tjenesteyter må Tjenestebruker fullføre et Oppdragsskjema som beskriver Oppdraget for Personlig Assistanse de ønsker å finne en Tjenesteyter til. Nærmere bestemt vil Tjenestebruker gi følgende informasjon på reservasjonsskjemaet:


 • type tjeneste

 • oppgavefrekvens (enkelt oppgave eller periodisk oppgave)

 • dager og timer for oppdraget

 • startdato for oppdraget

 • sluttdato for oppdraget

 • en personlig melding som beskriver kravene og gir den nødvendige informasjonen som kreves for at oppdraget utføres riktig

 • adresse og område for Oppdrag

 • et telefonnummer

Generelt forplikter Tjenestebruker seg til å gi all informasjon og nødvendige midler for å tillate at Tjenesteyter utfører Oppdraget, og forplikter seg til å betale Tjenesteyter for sitt Oppdrag.

Timeprisen spesifisert på Plattformen tilsvarer prisen for én times arbeid for et Oppdrag. Prisen dekker Yoopies sin Plattform og administrasjonskostnader.

Oppdragsprisen vises under ordene «Total kostnad» i reservasjonsoversikten.

Om det er ett enkelt oppdrag korrespondere prisen til timeprisen multiplisert med antall timer involvert i Oppdraget.

Hvis oppgaven er en tilbakevendende er prisen ukentlig (dvs.antall timer i uken multiplisert med timeprisen).

Prisen vises i NOK og inkluderer alle avgifter.

Tjenestebruker kan legge inn en kampanjekode. Denne rabattkoden kan gi en reduksjon på timekostnadene eller gratis Oppdragstimer. Denne rabatten må oppgis i den dedikerte «Rabattkode»-boksen ved bekreftelse på reservasjonsforespørsel og/eller på tidspunktet for reservasjon. Tjenestebrukeren må velge «Legg til» for å bekrefte at rabattkode er tatt i betraktning.

Ved å godta de generelle vilkår og betingelser, aksepterer Medlemmer at kampanjekoder:

i. Ikke kan brukes til andre formål enn de forutsatt av de spesifikke vilkårene som Yoopies har fastsatt for hver rabattkode.

ii. Kan ikke dupliseres, selges, eller overføres på noen måte, eller bli gjort tilgjengelig for allmennheten gjennom et innlegg i offentlig forum, sosiale medier eller annet uten Yoopies samtykke eller autorisering.

iii. Kan utløpe før bruk og deaktiveres av Yoopies når som helst, uansett grunn uten å engasjere Yoopies ansvar.

iv. Yoopies forbeholder seg retten å avvise en kampanjekode og/eller ugyldiggjøre reservasjonen og bruken av rabattkode til et Medlem i tilfeller Yoopies anser bruken av rabattkode er gjort feilaktig, bedragerisk, ulovlig eller i strid med bestemte vilkår som gjelder kampanjekoder eller Generelle Vilkår og Betingelser. I tillegg forbeholder Yoopis seg i slike situasjoner seg retten til:

v. Fortsette å lukke kontoen til Medlemmet som ikke respekterer de nevnte forholdene.

vi. Medlemmer er pålagt å refundere kampanjekoder som brukes til andre formål enn det som er beskrevet i de etablerte, spesifikke betingelsene til Yoopies, eller av Generelle Vilkår og Betingelser.

Den faktiske kostnaden for oppdraget samsvarer med summen av Oppdragsprisen og relaterte kostnader, minus eventuelle tilskudd og skattefradrag som Tjenestebruker kan kreve. Hvis Oppdraget er enkeltstående, tilsvarer den faktiske kostnaden til den faktiske totale kostnaden for oppdraget. Hvis Oppdraget er gjentakende svarer den faktiske kostnaden til den faktiske månedlige kostnaden for oppdraget. Den faktiske kostnaden er også relatert til en Oppdragstid.

Dette dokumentet utgjør ikke en juridisk rådgivning på noen måte; kun juridiske fagfolk er autorisert til å gi slike råd.

Plattformen i seg selv tilbyr i seg selv ingen hjemmebaserte tjenester. Det fungerer snarere som en mellommann med sikte på å koble sammen medlemmer.

For å reservere en tjenesteleverandør for en tilbakevendende oppgave, må brukeren være Premium-medlem og beholde denne typen abonnement.

5.3. Betale for et Oppdrag

Når et oppdrag først er bestilt, må Tjenestebruker registrerte et kredittkort eller debetkort som gjør det mulig å foreta en forhåndstillatelse fra banken for beløpet forpliktet til tjenesten («Forpliktet beløp»):

 • den totale prisen for Oppdraget for én enkelt oppgave;

 • den ukentlige prisen for Oppdraget for gjentakende Oppdrag.

Kun MasterCard og VISA er akseptert.

Tjenestebrukers bankinformasjon vil bli samlet inn av Yoopies' betalingsleverandør og beholdt av dem på en sikker måte i perioden Tjenestebruker er registrert for Tjenestene, for å kunne tillate dem å foreta andre bestillinger eller kunne betale for gjentatte oppdrag. Forpliktet beløp belastet kun dersom Tjenesteyter aksepterer Oppdraget. Transaksjonen utføres mellom Tjenestebruker og Tjenesteyter.


5.4. Bekreftelse av ferdigstillelse av et Oppdrag og Justeringer

Mot slutten av hvert Oppdrag, for enkeltstående eller hver mandag for gjentatte Oppdrag, vil en e-post bli sendt til Tjenestebrukeren for å bekrefte den faktiske varigheten av arbeidet som er utført av Tjenesteyter. Tjenestebruker vil ha 48 timer fra e-posten om justering er sendt, til å bekrefte eller eller endre varigheten på arbeid faktisk utført, ellers vil varigheten som er opprinnelig oppgitt automatisk bekreftes og tilsvarende beløp vil automatisk trekkes og overført til Tjenestleverandørs konto, kreditert til en overgangskonto («Tjenestebruker eWallet») åpnet for dette formål for Tjenestebruker med MangoPay.
I tilfelle uenighet mellom Tjenesteyter og Tjenestebruker vil Oppdragsprisen som opprinnelig fastsatt på tidspunktet for reservasjon på grunnlag av beregnet antall timer, forbli uendret. Tjenesteyter vil da bli betalt Oppdragsprisen som ble avtalt i Oppdragsskjemaet.

I tilfelle den faktiske varigheten av oppdraget overstige den opprinnelig planlagte varigheten, samler Yoopies et beløp fra Tjenestebrukers eWallet som tilsvarer den opprinnelige varigheten pluss ytterligere varighet multiplisert med timeprisen.

I tilfelle at den faktiske varigheten av oppdraget er mindre enn den opprinnelige planlagte varigheten, vil Yoopies kreditere Tjenesteyters bankkonto med et beløp som tilsvarer varigheten av arbeidet som er fullført, multiplisert med timeprisen.

Etter justering for Oppdragsvarighet og forpliktede beløp, minus Yoopies-avgift, blir beløpet som betales til Tjenesteyter overført fra Tjenestebrukers eWallet til en overgangskonto (Tjenesteleverandørens eWallet) åpnet for dette formål for Tjenesteyter med MangoPay.

Beløpene i Tjenesteyters eWallet vil bli overført, minus Yoopies-avgift, via bankoverføring til kontoen som detaljene vil bli gitt på forhånd av Tjenesteyter på tidspunktet for opprettelsen av deres medlemskonto. Denne overføringen vil bli utført på ukentlig basis etter bekreftelse av justeringen av Tjenestebrukerem til timene som ble fullført i løpet av den foregående uken.

Det er spesifisert at betalingen av Forpliktede beløp til Tjenesteytere kan bli forsinket, særlig på grunn av bankrestriksjoner.

Om Tjenesteyter ikke har oppgitt gyldige bankdetaljer i sin medlemskonto, beholder Yoopies beløpene til Tjenesteyter i eWallet til situasjonen er løst.

Yoopies vil varsle Tjenesteyter via e-post om at betalinger venter på å bli samlet, og at de må oppgi sine korrekte bankopplysninger eller nye bankdetaljer (når en periode på fem år er gått, kan opplysningene til Tjenesteyter ikke lenger hevdes)

Ved å godta oppdraget forplikter Tjenesteyter seg til å registrere sine bankdetaljer i sitt personlige brukerområde på Plattformen for å motta betaling for Oppdraget.

5.5. Kansellering av et Oppdrag

(i) Kansellering av en Tjenestebruker

Tjenestebruker kan kansellere et enkeltstående Oppdrag gratis og uten kompensasjon til Tjenesteyter.

Ved suspensjon av gjentakende Oppdrag vil Tjenestebruker kontakte Tjenesteyter direkte for å varsle dem om suspensjonen uten å måtte avbryte Oppdraget. De kan justere antall timer som er ferdig utført på følgende mandag etter den gjenværende Oppdragsuken.

Ved permanent oppsigelse av et gjentakende Oppdrag må Tjenestebruker vurdere kvaliteten på Tjenesteyters Oppdrag og bekrefte permanent oppsigelse av Oppdraget. Tjenestebruker vil kunne justere den gjentatte Oppdragsuken umiddelbart, dvs. ved avbestilling eller utføre denne justeringen mandag etter den gjentatte Oppdragsuken i samsvar med Generelle Vilkår og Betingelser fastatt i punkt 5.4.

(ii) Avbestilling av en Tjenesteyter

Tjenesteyter kan kansellere en oppgave gratis og uten kompensasjon til Tjenestebrukeren.

Ved suspensjon av gjentatte Oppdrag vil Tjenesteyter kontakte Tjenestebruker direkte for å varsle dem om denne suspensjonen, uten å måtte avbryte oppdraget. Tjenestebruker kan justere antall timer i tillegg ferdigstilt. Yoopies forbeholder seg retten til å si opp et Medlems konto i tilfelle for mange avbestillinger.


6. Kvalitetsvurdering av Oppdrag

Når arbeid har blitt utført av Tjenesteyter vil Tjenestebruker bli invitert til å legge igjen en kommentar om kvaliteten på Oppdraget som er utført av Tjenesteyter, og gi dem en vurdering. Kommentarene og karakterene som er lagt igjen av Tjenestebrukere kan ses av andre brukere på Tjenesteleverandørens profil.

Yoopies forbeholder seg retten til å ikke publisere karakteren gitt i tilfelle misbruk, eller hvis vurderingen er upassende.

Tjenesteytere er enige om at deres Oppdrag kan være vurdert av Tjenestebruker og er klare over at dette vil finne sted på Plattformen.

Målet er å gi Tjenestebruker en garanti for ferdighetene som Tjenesteyter har til rådighet for å fullføre et Oppdrag.

Under ingen omstendigheter gjelder vurderingen for personen, men heller for deres Oppdrag som hjemmebasert Tjenesteyter.

Vurderingen består av å vurdere flere aspekter av Oppdraget, med en score mellom én til fem stjerner. Å legge disse karakterene sammen gir en samlet vurdering som også er mellom én og fem stjerner.

Vurderingskriteriene er som følger:

 • Punktlighet

 • Ansvarsbevissthet

 • Kommunikasjonsferdigheter

 • Entusiasme

Om Tjenesteyter har mottatt minst én vurdering, vil gjennomsnittlig vurdering mellom en og fem stjerner bli publisert på nett ved siden av Tjenesteyterprofilen, da profilen en publisert på Plattformen på nett. Et nytt gjennomsnitt vil bli etablert med hver nye vurdering.

Individuelle karakterer gitt av Tjenestebrukere til Tjenesteytere kan bli oppgitt til Tjenesteyteren det gjelder ved forespørsel. Tjenesteyteren kan svare på vurderingen og utøve sin rett til å svare ved å svare på vurderingen på profilen deres.

Avhengig av lengden tjenesten eller tendenser i rangering gitt av Tjenestebrukere, forbeholder Yoopies seg retten til å slette vurderinger.


7. Betaling til Yoopies


Til gjengjeld for tjenestene som tilbys medlemmene, vil Yoopies motta prisen for Premium-abonnementer samt provisjon av prisen for Oppdrag.

Yoopies forbeholder seg retten å, etter egent skjønn og under vilkår og betingelser, å forslå kampanjetilbud.
Beløpene som skal betales for Abonnementer og gjeldende provisjon kan til enhver tid økes eller reduseres. Medlemmene vil bli informert via noen nyttige midler om dato for iverksettelse og nye beløp tretti (30) dager før de blir publisert på nett.

De nye beløpene vil gjelde for ethvert oppdrag som skjemaer ble opprettet for etter iverksettelsen av disse beløpene, og alle abonnementer opprettet etter iverksettelse.

Medlemmer anerkjenner og aksepterer at de er ansvarlige for å anerkjenne provisjonsbeløpet som gjelder på den dato de viser interesse og/eller ksepterer et Oppdrag eller beløpene som gjelder på den dato de registrerer seg til et abonnement.


8. Finansielle transaksjoner

8.1. Transaksjoner og Premium-abonnementer.

Yoopies har valgt å betro seg til Payline med hensyn til alle sine betalingstjenester vie Debet/Kredittkort for Premium-abonnenter. Ved å bruke Debet/Kreditt betalingssystem for oppdrag som tilbys på Plattformen, godtar medlemmene de spesielle betalingsvilkårene for bruk, som kan ses her:

https://support.payline.com/hc/fr/articles/360001231208-RGPD-MONEXT-v1-0


8.2. Transaksjoner og Betaling for Oppdrag.

Yoopies har valgt å overlate Leetchi Corp. S.A., via MangoPay-systemet, med hensyn til alle sine betalingstjenester via debet/kredittkort for betaling av oppdrag.

Yoopies tillater derfor medlemmene å bli eWallets innehavere i overgangsregnskap. Ved å bruke betalingssystemet for Debit/Kredittkort for Oppdrag som tilbys på Plattformen, godtar medlemmene de spesielle Bruksvilkårene for bruk av Leetchuis MangoPay e-penger, som kan ses her: https://www.mangopay.com/terms/MANGOPAY_Terms-FR.pdf


9. Rett til å trekke seg

I henhold til artikkel L. 221-18 i den franske forbrukerloven er rettsfristen for å trekke seg gyldig i 14 dager fra og med inngåelsen av kontrakten.

For å utøve retten til å trekke seg må det sendes et brev eller e-post som klart uttrykker ønsket om å utøve denne retten og gi opplysninger om kontrakten; følgende format kan brukes:


«Til den det måtte gjelde,

For oppmerksomheten til Yoopies, 17 rue Froment, 75011, Paris, Frankrike.

Etter kontrakten ble inngått den [angi dato Oppdragsskjemaet ble godkjent eller datoen da et abonnement ble tatt ut], ønsker jeg herved å trekke meg.

[Indiker ditt for- og etternavn, e-post du registrerte deg med og adresse]
Forespørselen må bli sendt:


 • enten ved brev til følgende adresse: 17 rue Froment, 75011, Paris, Frankrike

 • eller via e-post sendt til følgende adresse: kontakt@yoopies.no

I henhold til artikkel L. 221-28 1° fra den franske forbrukerloven går i midlertidig denne retten bort om du får tilgang til, eller bruker, elementet i tjenesten du kjøpte. (Ikke-fullstendig liste med eksempler: utveksling av meldinger med tjenesteleverandører eller tjenestebrukere, forespørsel om eller gjennomføring av oppgave, osv.)


10: Roller og Ansvar


10.1. Roller og Ansvar for Medlemmer

Brukere har følgende forpliktelser:

 • Å avstå fra å bruke Plattformen til andre formål enn de som er definert i denne introduksjonen.

 • Å avstå fra å avsløre personlig informasjon om profilen deres, slik at andre brukere kan kontakte dem uten å gå gjennom Yoopies-tjenestene.

 • For å avstå fra å legge ut, indikere eller formidle, i hvilken som helst form, informasjon eller innhold som har som mål å redusere, forstyrre eller forhindre normal bruk av tjenestene, forstyrre og/eller senke normal sirkulasjon av meldinger mellom Brukere via Tjenester som programvaren virus, logikkbomber, spam, etc. Yoopies forbeholder seg retten til å slette spam sendt av en Bruker for å beholde normal bruk av tjenesten for de andre brukerne.

 • Å avstå fra å publisere, indikere eller formidle, uansett form, og kommentere eller engasjere seg i ærekrenkende, skadelig, uanstendig, pornografisk, vulgær, støtende, aggressiv, upassende, voldelig, truende, trakasserende, rasistisk eller fremmedfiendtlig, seksuelle konnotasjoner, tilskynde hat, vold, diskriminasjon, oppfordre ulovlige aktiviteter, eller bruk av ulovlige stoffer, eller mer generelt aktiviteter som bryter med Plattformens formål, og er i stand til å skade Yoopies sine rettigheter, eller en tredjepart, eller som er i strid med offentlig orden.

 • Å avstå fra å legge ut, indikere eller formidle, i hvilken som helst form, informasjon eller innhold som inkluderer lenker til tredjeparters nettsteder av ulovlig karakter, i strid med offentlig orden og/eller ikke-kompatibel med Yoopies formål.

Brukere blir påminnet om at de ikke er autorisert til å indikere eller meddele via Plattformen informasjon til andre Brukere som kan identifisere dem, for eksempel etternavn, postadresse, e-postadresse eller telefonnummer.

Ved å bruke Plattformen godtar du å frita Yoopies, våre styremedlemmer, ansatte, agenter, underleverandører og tilknyttede selskaper mot alle tredjeparts krav og forpliktelser knyttet til brudd på denne avtalen.


10.2. Yoopies sine roller og ansvar

Yoopies og Medlemmer er uavhengige parter som hver for seg opptrer i eget navn og på sine egne vegne.

Yoopies inngår ikke noen avtale i navnet og/eller på vegne Tjenesteytere eller Tjenestebrukere. Tjenesteytere og Tjenestebrukere inngår ikke avtaler direkte mellom seg og Plattformen.

Ettersom Yoopies ikke er en part i noen avtaler som inngår mellom Brukere, kan ikke Yoopies på noen måte stilles ansvarlig for eventuelle vanskeligheter som inngås mellom Brukere, og det kan heller ikke være en part i eventuelle disputter mellom dem i forhold til garantier, erklæringer eller forpliktelser av noe slag som Brukere er bundet til.

Mer spesifikt er Yoopies derfor ikke ansvarlig for kvaliteten eller samsvar med Oppdrag som utføres av Tjenesteyter.

Som et resultat kan ikke Yoopies under noen omstendigheter betraktes som et medlems arbeidstaker/arbeidsgiver, og Tjenesteyter kan ikke betraktes som underleverandør av Yoopies.

Yoopies avviser ethvert ansvar for eventuelle hendelser eller ulykker som kan ledes av Medlemmer eller tredjeparter under oppdrag. Mer generelt kan ikke Yoopies holdes ansvarlig for skader av noe slag (personlige, fysiske, materielle, økonomiske eller andre) som oppstår under en oppgave. Ingen krav i denne forbindelse vil bli akseptert.

Yoopies forplikter seg til å forsyne Tjenestene med omhu og i samsvar med gjeldende regler, forskrifter og lovgivninger, i det det er fastsatt at det er bundet av en forpliktelse til å gi midler fremfor en plikt til å oppnå resultater, hvilke Brukere uttrykkelig anerkjenner og godtar. Yoopies sitt ansvar er utelukkende begrenset til levering av Tjenestene i samsvar med vilkårene som er angitt i disse vilkårene.

Yoopies kan ikke holdes ansvarlig for innhold skrevet av en tredjepart. Videre må eventuelle krav fremsettes i første omgang til forfatteren av det aktuelle innholdet.

Innhold som forårsaker skade på noen som helst, kan rapporteres til Yoopies i samsvar med bestemmelsene fastsatt i artikkel 8-I-5 i Fransk Digitaløkonomisk Lov nr. 2004-575 den 21.juni 2004, og Yoopies forbeholder seg retten til å iverksette tiltakene fastsatt i s. 11 og 12.

11: Straff for manglende oppfyllelse

Ved manglende oppfyllelse av noen av bestemmelsene i disse vilkårene, eller mer generelt brudd på lover og forskrifter fra Bruker, reserverer Yoopies seg retten til:

 • Å suspendere, slette eller hindre tilgang til tjenestene av Medlemmet eller den ansvarlige for, eller involvert i manglende oppfyllelse eller brudd;

 • Slette hele eller deler av innholdet i forhold til manglende oppfyllelse eller brudd det gjelder.

 • Ta passende tiltak og utføre eventuelle rettsaker.

 • Når relevant: informer de relevante myndighetene, samarbeid med dem og gi dem all informasjon som kan hjelpe med å identifisere og stanse ulovlige aktiviteter.


12: Suspensjon og oppsigelse

12.1. Deaktivering av Medlemmets konto

Hvert medlem kan deaktivere publisering av en annonse publisert på deres personlige konto for å kunne være knyttet til andre Plattform-medlemmer. Deaktivering er i dette tilfellet midlertidig, og medlemmet kan reaktivere det når som helst. Som et resultat vil ikke Medlemmets konto lenger være synlig i søkelisten.


Brukeren kan når som helst reaktivere annonsen sin.


12.2. Oppsigelse av Medlemmets konto

- Tjenesteyters konto

Hver Tjenesteyter kan når som helst si opp sin registrering ved å be om at deres konto skal lukkes uten grunn eller andre kostnader enn de som er forbundet med å sende sin forespørsel, eller i «min konto»-seksjonen «deaktivere konto», «slett min konto». For å lukke en konto kan det ikke være noe utestående og/eller ikke fullført Oppdrag. En Tjenesteyter som ønsker å lukke sin konto mens et Oppdrag er i gang må først kansellere Oppdraget.

For Tjenesteytere med Abonnement fortsatt gyldig på tidspunktet for avslutningsforespørsel, vil ikke denne forespørselen gi noen tilbakebetaling for perioden som gjenstår av abonnementet.

- Tjenestebrukers konto

Hver Tjenestebruker kan når som helst si opp sin registrering på Yoopies ved å be om å stenge sin konto uten grunn og uten ekstra kostnader enn de som er relatert til overføringen av deres forespørsel eller på profilen deres ved å klikke på blyanten på Min profil og klikke på «Meld meg av Yoopies» og klikk «Ja».

Hvis Tjenestebruker har én eller flere pågående Oppdrag, må de først kanselleres.

Hvis Tjenestebruker har abonnert på et Premium-abonnement, og fornyelse ikke er avsluttet, må fornyelse av Premium-abonnement først stoppes.

- Generelle bestemmelser

Uten at det berører de øvrige bestemmelser som er fastsatt i disse vilkårene, kan Yoopies i tilfelle et alvorlig brudd fra medlemmet si opp sin konto uten varsel eller offisiell melding. Denne oppsigelsen vil ha de samme effekt som en oppsigelse utført av Medlemmet.

Denne oppsigelsen vil foregå uten å berøre eventuelle skader som kan kreves av Yoopies fra Medlemmet eller deres juridiske mottakere, og juridiske representanter kan kreve for å kompensere eventuelle skader Yoopies har måttet lide som følge av slike brudd.


Personvern og Databeskyttelse

13. Generell Personvernsforordning

Personvern og Databeskyttelse omfatter vilkårene under hvilke Yoopies samler, bruker, beholder og videresender personopplysninger fra brukere eller innsamlet av Yoopies fra brukere av Plattformen.

Yoopies er ansvarlig for behandlingen av disse dataene. Adressen er 17 rue Froment, 75011, Paris, Frankrike, og e-postadressen er: kontakt@yoopies.no

Yoopies forplikter seg til å samle inn og bruke brukernes personopplysninger i tråd med fransk lovgivning om databeskyttelse, nærmere bestemt bestemmelsene i den franske databeskyttelsesloven og den europeiske databeskytteleseforskriften (RGPD).

Ved å bruke nettstedet aksepterer Brukere at deres Personlige Data vil bli behandlet på den måten og for de formål som er beskrevet i dette instrumentet. Brukere antas å ha lest og forstått disse Personvern- og Databeskyttelses-reglene ettersom det er nødvendig å godta det ved registrering.

Personvernsforordningen er hele tiden tilgjenglig på Yoopies.no, og kan også lastes ned og skrives ut fra Plattformen.

Plattformen kan inneholde lenker til andre nettsteder eid av enkeltpersoner, bedrifter eller enheter. Yoopies er under ingen omstendigheter ansvarlig for innholdet på disse nettstedene eller for deres Personversregler.

Når brukere besøker disse tredjepartssidene vil de nevne nettstedene trolig samle Brukernes personlige data. Som et resultat blir Brukerene bedt om å legge merke til de Generelle Bruksvilkårene for bruk, samt personversreglene og andre tredjeparts nettsteds-dokumenter.


14. Type data samlet av Plattformen

Data samles både via informasjon som direkte leveres av brukere, og via handlinger som er utført av Brukere på Plattformen (automatisk)

Brukerne blir informert om at informasjonen som skal oppgis er obligatorisk eller frivillig på tidspunktet for innsamlingen.

Mer spesifikt samles informasjonen når brukere: Registrerer seg, kjøper Premium-abonnement, fortsetter til Verifisering av profilen (for Tjenesteyter), tar kontakt med kundestøtte, reserverer på nett, blar gjennom nettstedet, viser Tjenesteyter eller Tjenestebrukers profiler, registrerer seg på nettsiden eller kjøper Premium-abonnement, går gjennom profiler, undergår en verifisering av profil, blar gjennom Yoopies sin nettside og ser på profiler til Familier eller Tjenesteytere; kontakt med kundestøtte.14.1 Data samlet inn med informasjon gitt direkte av brukeren

Enkelte data er obligatoriske for at Yoopies skal gi Brukeren Tjenestene, spesielt Data gitt for registrering. Hvis denne Dataen ikke er gitt kan ikke Brukeren lage en konto og kan deretter ikke bruke Tjenestene som tilbys av Plattformen. På samme måte, hvis Brukeren ikke legger til sine bankdetaljer vil ikke Brukeren kunne kjøpe Premium-abonnement eller reservere.

Dataene som er innhentet av Yoopies og gitt direkte av Brukeren kan inneholde: navn, etternavn, passord, postadresse, landnummer, mobilnummer, fødselsdato dato og fødested, bilder, utdanning, vitnemål, interesser, språk, økonomisk og finansiell informasjon, daglig livsinformasjon (vaner, familiesituasjon), bankdetaljer, identifikasjonsdata, identitetsdokument, arbeidstillatelse.


14.2 Data samlet inn automatisk

Disse dataene kan innehold vokalopptak når brukeren kontakter kundestøtte.

Det kan også inkludere Data når Brukeren kobler til Plattformen gjennom sosiale medier. I dette tilfellet kan Yoopies ha tilgang til noen Data som Brukeren har publisert på nevnte sosiale medier, for eksempel navn, etternavn, fotografi, e-postadresse, osv.

Yoopies samler inn tekniske data fra Brukerne, for eksempel nettleserversjonen, versjonen av systemutnyttelsen, IP-adressen, informasjonen som identifiserer datamaskinen eller den andre enheten som tjener til plattformens besøk.

Til slutt, Yoopies kan bruke cookies eller tilsvarende teknologi, noe som gjør det mulig å registrere informasjon knyttet til Brukernes surfing (for eksempel: konsultere sider, dato og time for konsultasjon av slike sider). Denne informasjonen gjør det mulig for Yoopies å forstå og skape publikumsstatistikk, men også for å forstå bruken av Plattformen av Brukeren for å kunne forbedre tjenestene og å foreslå og tilpasse tilbudet. Enhver bruker kan nekte å bruke cookies av Yoopies ved å endre innstillingene til nettleser. Prosessen er tilgjengelig i punkt 17.


15. Formålet med datainnsamling

Formålet med datainnsamlingen er å tilby Yoopies-brukere en sikker, optimal, effektiv og personlig service.


 • Bruk av Plattformen;

 • Administering, beskyttelse, forbedring, optimalisering av Plattformen;

 • Tilpasning av konto;

 • Motta betaling og tillate betaling av Tjenester;

 • Levering av Tjenestene i samsvar med kontraktene inngått mellom Medlemmer og Yoopies

 • Sende informasjon på Tjenestene (reservasjonsbekreftelse for eksempel) eller på Plattformen;

 • Kontakte kundestøtte;

 • Koble til og kommunisere med andre medlemmer;

 • Frembringelse av tjenestene som tilbys;

 • Løse eventuelle tekniske problemer og tvister;

 • Tilpasning, evaluering, improvisasjons-tjenester og innhold;

 • Informere Brukere om Tjenestene gjennom målrettet markedføring og/eller salgsfremmende tilbud;

 • Forebygge, oppdage og undersøke alle potensielt forbudte og ulovlige aktiviteter, og for å håndheve vilkårene for salg og bruk av Yoopies;

 • Gjøre det mulig å respektere lovlige og forskriftsmessige forpliktelser, samt respekten for disse vilkårene;

 • Kontrollere og moderere Medlemmers profiler;

 • Forebygging og bekjempelse av datasvindel.


16. Varighet av bevaring av Data

Yoopies beholdes Data for den tiden som er nødvendig for operasjonene som den er blitt samlet inn for, og respekterer gjeldende lovgivning.

 • Denne varigheten er 5 år etter siste bruk av Plattformen hvis medlemmet ikke sletter kontoen sin.

 • Ved tilfeller at kontoen slettes, slettes dataene helt og definitivt og Dataene blir ikke beholdt.

 • «Cookies» beholdes i maksimalt 13 måneder

Unntak fra ovennevnte varigheter forventes i tilfelle Yoopies må respektere en rettslig forpliktelse som krever behandling som fastsatt i EU-lovgivningen eller lovgivningen i medlemsstaten Yoopies blir sendt til når behandling er nødvendig for anerkjennelse, utøvelse eller forsvar av rettigheter før rettferdighet og for andre unntak fastsatt av paragraf 17.3 fra GDPR.


17: Administering av Cookies

Som regel bruker Yoopies Cookies for å forbedre og tilpasse nettstedet og/eller fastlegge pubikum. Cookies er små filer som består av bokstaver og tall som er lagret i Brukerens nettleser eller på harddisken til terminalen som brukes av Brukeren.


Cookies brukes ikke til å samle Data uten Brukers kunnskap, men for å registrere informasjon om hvordan Brukeren bruker nettstedet, som kan leses direkte av Yoopies under fremtidige besøk og forespørsler av brukeren, for eksempel sidene som er sett, eller dato og klokkeslett hvor disse sidene ble gått gjennom.
Yoopies tillater Brukere å blokkere alle Cookies. Hvis Cookies er blokkert, vil nettlesningsmulighetene bli redusert for enkelte sider på nettstedet.

Cookies gjør det mulig å gjenkjenne Brukere ved sitt neste besøk, sikre transaksjoner som brukere kan utføre på Plattformen, registrere språket til Brukerene og tillate Yoopies å utføre analyser på trafikk som besøker nettsidens informasjonssider med sikte på å forbedre innholdet av disse.

Cookies aktiveres ikke automatisk som standard, med unntak av cookies som trengs for at Yoopies sine nettsider og tjenester skal fungere. I henhold til gjeldende regelverk krever Yoopies Brukernes samtykke før du aktiverer andre typer cookies.

Brukere kan endre deres innstillinger på programvaren for å blokkere eller slette cookies.

Chrome

For å blokkere cookies:

 • I menyen til Chrome, velg «Innstillinger»;

 • Velg Avanserte innstillinger;

 • Gå til avsnittet «Personvern og sikkerhet»;

 • Velg «Innholdsinnstillinger»

 • I avsnittet «Cookies» (første ledd) kan du autorisere lagring av lokale data, forby alle nettsteder fra lagring av data eller blokkering av informasjonskapsler og data fra tredjeparts nettsteder.

For å slette cookies:

 • I menyen til Chrome, velg «Innstillinger»;

 • Velg Avanserte Innstillinger;

 • Gå til avsnittet «Personvern og Sikkerhet»

 • Velg «Cookies og Nettstedsinnstillinger»

 • Søk etter cookies du ønsker å slette og klikke «OK». Du kan også velge å slette alle dine cookies.

Firefox

For å blokkere cookies:

 • I menyen på Firefox, gå til «Preferanser», deretter «Privacy»;

 1. Velg «Bruk egendefinerte innstillinger for historie» avsnittet «Historie»;

 • Velg å godta eller blokkere informasjonskapsler og tredjeparts cookies

For å slette cookies:

 • I menyen til Firefox, gå til «Preferanser», så «Privacy»;

 • Velg «Bruk egendefinerte innstillinger for historie» i avsnittet «Historie»;

 • Velg «Vis cookies»;

 • Se etter cookies du ønsker å slette, og velg «Slett cookies». Du kan også velge å slette alle dine informasjonskapsler.

Internet Explorer

For å blokkere cookies:

 • Velg «Verktøy», deretter «Alternativer for Internett»;

 • Velg kategorien «Personvern», deretter «Innstillinger». Flytt glidebryteren til toppen for å blokkere alle cookies, eller nederst for å tillate alle cookies;

 • For å blokkere eller tillate cookies avhengig av type, flytt glidebryteren, og deretter vil Internet Explorer gi en beskrivelse av hvilke typer cookies som er blokkert eller autorisert på dette personvernnivået.

 • For å blokkere cookies på bestemte nettsteder, velg «Nettsteder» og skriv inn adressen til et nettsted, klikk deretter «Blokker» eller «Tillat».

 • Klikk på «Ok» for å validere.

Slik sletter du Cookies:

 • Velg «Verktøy» og deretter «Alternativer for Internett»;

 • Velg kategorien «Generelt», deretter «Bla gjennom historie», og deretter «Slett»

 • Merk av for «Cookies», deretter klikk på «Slett».

Safari

For å blokkere cookies:

 • I menyen til Safari, velg «Preferanser»;

 • I det åpne vinduet, gå til «Personvern»-fanen;

 • Du kan velge å blokkere eller aktivere tredjeparts cookies.

Slik sletter du cookies:

 • I menyen til Safari, velg «Preferanser»

 • I det åpne vinduet, gå til «Personvern»-fanen

 • Velg «Slett nettsteddata» eller «Detaljer» for å slette de cookies du ønsker.


18: Mottaker av Data


Data kan overføres:

 • Underleverandører (Tjenesteytere) som Yoopies kan kreve for utførelse av tekniske tjenester, betalingstjenester, moderering og profilverifisering, eller leverandører av analytiske løsninger. Disse kan være plassert innenfor eller utenfor EU. Yoopies krever av tjenesteleverandørene bare bruker dataene til å utføre oppgaver som er betrodd dem, og å alltid handle i samsvar med gjeldende europeiske databeskyttelsesforskrifter og denne Personvernserklæringen.

 • Ved å publisere en annonse, godtar Brukerene at Yoopies bringer videre denne annonsen til sine partnere for å maksimere sjansene for å finne en person som svarer til deres forventninger. Bare innholdet i annonsen blir automatisk videresendt og publisert på nettstedet til de nevnte partnerne til Yoopies. Identiteten til Tjenestebrukerne forblir fortrolig, og vil ikke være synlig på annonsørens nettsted. For å kunne komme i kontakt med Tjenestebrukerne vil enhver person som er interessert i den synlige kunngjøringen til partneren automatisk omdirigeres på Plattformen, med påmeldingsplikt for å kunne kontakte Tjenestebrukere.

 • Yoopies selger eller leier ikke Data til tredjeparter for markedsføringsformål uten ditt uttrykkelige samtykke. Når Brukeren godkjenner Yoopies, og i samsvar med gjeldende lovgivning, kan Yoopies sende Data om Brukerene til sine samarbeidspartnere.

 • Hvis det er påkrevd eller lovlig, eller om overføring anses som nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser, for å svare på ethvert krav mot Yoopies, for å svare på eventuelle juridiske forespørsler, eller ved undersøkelser og etterforskning, for å håndheve kontrakten og spesielt de generelle vilkårene med medlemmer, og å sikre og garantere rettigheter, eiendom og sikkerhet for Yoopies, dets ansatte og eventuelle tredjeparter.

 • Ved salg og kjøp av en virksomhet, eller eiendeler, forbeholder Yoopies seg retten til å dele dataene med potensiell selger eller kjøper av slik virksomhet eller eiendeler.

Medlemsprofilen er offentlig tilgjengelig, og noe Data kan derfor være synlig, på søkemotorer, avhengig av hva brukeren har informert om på sin profil eller annonse, som for eksempel fornavn, by, postnummer, bilde, innhold i annonsen, område, språk, nasjonalitet, erfaring, vaner, alder til yngste barn, profesjonelle erfaringer, vitnemål.


19: Brukerens Rettigheter

I samsvar med lov nr. 78-17 fra 6.januar 1978 om Databehandling, Datafiler og Individuelle Friheter, kjent som «Databehandling og Individuelle Friheter-loven», og Europeisk Forordning No. 2016/679 om beskyttelse av personopplysninger og om fri bevegelse av slike Data, kan Brukeren utøve enhver rett som beskrevet i denne delen med Yoopies ved å sende en e-post til kontakt@yoopies.no. Vær oppmerksom på at Yoopies kan be Brukeren om å få sin identitet bekreftet før han tar andre tiltak angående hans forespørsel.

Retten til tilgang tillater Brukeren, ved bevis på identitet og om vilkårene for utøvelse av denne retten er oppfylt, å få kommunikasjonen av Dataene som gjelder han/henne.

- Retten til korrigering tillater Brukeren å be om at Dataene, som gjelder dem, endres, oppdateres eller slettes når de er unøyaktige eller ufullstendige.

- Retten til å slette/radering tillater Brukeren å kreve sletting av Dataene om han/henne gratis, innenfor rammen av de juridiske forpliktelsene som Yoopies er pålagt. Hver Bruker har også muligheten til å slette sin konto og sin Data som er knyttet til den.

- Retten til å overførbarhet tillater Brukeren å motta sine Data som han har gitt i et strukturert format, som vanligvis brukers og leses av en maskin, og overfører den til en annen kontrollør.

- Retten til opposisjon tillater Bruker å motsette seg behandlingen av hans Data av legitime grunner.

- Retten til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet og retten til å ta rettsaker ved domstolene dersom Brukeren anser at hans rettigheter ikke er blitt akseptert.

Gyldighet.

Klausul 20: Overlevelse

Dersom en av bestemmelsene i disse vilkårene blir ugyldige eller ikke kan håndheves etter endring i lov eller ved domstolavgjørelse, vil dette under ingen omstendigheter påvirke gyldigheten og overholdelsen av de øvrige klausulene i disse vilkår og betingelsene.


Klausul 21: Gjeldende lov – Vedkommende domstoler – Alternative løsningsmetoder

Disse Generelle Vilkår og Betingelsene er underlagt fransk lov.


I tilfelle uenighet mellom Yoopies og en Bruker, og om det ikke har vært mulig å avgjøre denne uenigheten i omgivelser med et krav skriftlig på forhånd direkte til Yoopies kundestøtte på følgende e-postadresse: kontakt@yoopies.no, kan Brukeren bruke en Forbrukermegler gratis med sikte på å løse tvisten mellom han og Yoopies. Brukeren kan henvise saken til den Europeiske Ombudsmann, hvis kontaktopplysninger og henvisnings-prosedyrer er tilgjengelige på http://ec.europa.eu.consumers/odr/ .

Eventuell uenighet eller tvist som ikke kan avgjøres under sivilprosedyrloven, juridiksjonen til stedet der saksøkte bor, eller stedet der tjenesten utføres, eller under forbrukerkode, jurisdiksjonen til stedet der Brukertjenesten bodde på det tidspunktet kontrakten ble inngått.