Loading...

Fra svart til hvit: Hvordan rapportere om lønnet vaskehjelp

Det kan være enkelt å bare betale vaskehjelpen kontant og slippe å tenke på overføring og skatt, men å betale noen svart kan være problematisk både for deg som arbeidsgiver og for arbeidstaker. Hvor går grensen på hva som er skattefritt og ikke? Har man noen som arbeider i hjemmet eller på eiendommen skal man registrere det. Her er hva du kan gjøre for å enkelt betale vaskehjelpen på lovlig vis, og det er overraskende enkelt!

Vaskehjelp

Når må man melde i fra?

Når man har noen som arbeider i hjemmet sitt må man melde fra. Å fylle ut skjemaet om lønnet arbeid i hjemmet er ikke bare for at du som arbeidsgiver skal melde om at du har noen som arbeider for deg. Det er også slik at vaskehjelpen din skal kunne vise til at de jobber eller har jobbet for deg. Det samme gjelder om man ansetter barnevakt, men det spørs også hvor mye man betaler. Ifølge NAV skal man bruke skjemaet om følgende:

  • pass av barn under 12 år og lønnen overstiger ikke 6000 kroner per ansatt i året
  • pass av barn med særlig behov for omsorg og pleie (uavhengig av alder) og lønnen overstiger ikke 6000 kroner per ansatt i løpet av et år.
  • annet arbeid i hjemmet (ikke barnepass) og lønnen inklusive verdi av kost og losji overstiger 6000 kroner per ansatt i løpet av et år
  • annet arbeid i hjemmet (ikke barnepass) og lønnen inklusive verdi av kost og losji for alle ansatte ikke overstiger 60 000 kroner i løpet av året
  • verge (etter vergemålsloven) som overstiger 6000 kroner per verge i løpet av året når utbetalingen skjer fra dem vergetrengende.

Melding om lønnet arbeid i hjemmet

Så hvordan melder man i fra om at man betaler noen for å jobbe hjemme hos seg? Det er ganske enkelt. Alt du trenger å gjøre er å gå på Altinn og fylle ut skjema A04. Du fyller kun inn fødselsnummeret til vaskehjelpen din, og skal personen skatte av beløpet må du også hente inn skattekortet deres. Betaler du mindre enn 6000 kroner i året vil det være skattefritt da det ses på som en småjobb.

Hvor mye skal man betale vaskehjelpen?

Spørsmålet som alltid dukker opp: hva skal man egentlig betale vaskehjelpen? Å finne noen gjennom et vaskefirma er det enkleste da firmaet setter prisen, men det kan også bli dyrere enn man er villig til å betale da prisen er høyere enn om man ansetter en selvstendig næringsdrivende. Finner man vaskehjelpen sin et annet sted kan det være vanskelig å vite hva man bør betale, men det finnes løsninger. På Yoopies for eksempel velger rengjøringshjelp selv timepris, men det er også rom for å forhandle. Det anbefales generelt ikke å betale mindre enn 200 kroner i timen.

Hva skal man betale vaskehjelpen

Fritak fra arbeidsgiveravgift

Er man arbeidsgiver har man ansvaret for å betale inn arbeidsgiveravgift, men heldigvis er det gjort et unntak når det kommer til private tjenester fra privatpersoner inntil 60 000 kroner i året. Det vil si at om du ikke bruker mer enn 5000 kroner i måneden på rengjøringshjelp, noe kanskje de færreste gjør, vil du kunne unngå å betale arbeidsgiveravgift. Avgiften kan variere fra 0% til 14,1%, så det er noen kroner man sparer der.

Arbeidsgivers ansvar

Men hva er arbeidsgivers ansvar i et arbeidsforhold? Som med alle andre jobber gjelder de samme reglene som feriepenger, sykepenger og arbeidsskadeforsikring.

  • Feriepenger: Som arbeidsgiver er man pliktig i å betale feriepenger av lønnen som utbetales til arbeidstaker. Det vil si at 10,2% av lønnen må settes av.
  • Sykepenger: Ved sykefravær er man pliktig i å betale de første 16 dagene arbeidstaker er satt til å jobbe. Så selv om vaskehjelpen ikke utfører arbeidet må arbeidsgiver betale for de timene de er satt opp ved fremleggelse av egenmelding. Det samme gjelder om arbeidstaker barn under 12 år som blir syke.
  • Yrkesskadeforsikring: Gjelder ikke for arbeid som utføres for privatpersoner når gjennomsnittlig arbeidstid utgjør mindre enn 10 timer per uke.

Så hva er egentlig ulempene med å rapportere om lønnet arbeid i hjemmet? Akkurat, det er ingen! Det er derimot bare fordeler ved å betale vaskehjelpen hvitt. Om du blir tatt for å betale svart kan det få konsekvenser både for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet.

Yoopies kan du gratis finne kvalifiserte vaskehjelper og avtale pris. Man kan også finne barnevakter, dyrepassere, hjemmehjelp og leksehjelp på plattformen.

Finn en vaskehjelp i dag!