Loading...

Sjekkliste for Privatlærere: Hvordan forberede seg på å undervise

Så du har bestemt deg for å bli privatlærer? Så flott! Du har vel allerede bestemt deg for hvilket fag du ønsker å undervise i, hva du tar i timen og om du skal undervide barn i barneskolealder eller studenter på universitet. Eller begge to! Du har kanskje allerede din første elev som er desperat etter å få din hjelp. Men hvordan forbereder du deg for en undervisning?

Det er fire hovedsteg du må ta før du er klar for å jobbe som privatlærer. Disse stegene er de følgende: (1) lag en plan over hva eleven sliter mest med, (2) få riktig ressurser, (3) fastsett hvilke læremetoder du vil bruke (4) forbedre elevens forståelse. Selvom du er ny som privatlærer, eller en erfaren en, vil du være klar for å undervise din første elev og alle de følgende senere!

Leksehjelp

Steg #1: Lage En Plan Over Elevens Svake Sider

Steg 1 er å lage en oversikt over barnets (eller elevens) svake sider. For å kunne gjøre dette må du sannsyneligvis prate med eleven eller deres foreldre for å finne ut hva de sliter mest med. Glem ikke å stille spørsmål og å ta notater slik at du kan sette fingeren på hva det er de sliter mest med av pensum.

Ut i fra informasjonen du har samlet inn kan du lage en liste eller oversikt i en kladdebok eller i Google kalender som viser hva du kommer til å jobbe med eleven med de forskjellige ukene. Dette kan også justers etterhvert som du ser eleven din. På samme oversikt kan du skrive ned notater for hver uke om hva du ønsker å lære bort, hvilke spørsmål ønsker du å stille, og kommer du til å ha tid til hjelpe dem med lekser. Det er helt opp til deg!

Etter du har skrevet oversikten kan du printe det ut og oppbevare det i en plastmappe eller legge det et sted du vet du ikke vil glemme det igjen. Ta med denne oversikten til hver privatundervisning du har slik at du kan notere eventuelle endringer.

Steg #2: Finn De Rette Ressursene

Steg 2 er å finne de rette ressursene som kan være til hjelp for både deg og eleven din i undervisningen. Dette er helt avhengig av hvilke tema du underviser i. Noen ressurser kan være å ta med en kalkulator, ekstra ark eller blyanter, en PC, relevant materiale fra biblioteket, informasjon du har printet ut og premier i form av klistremerker (om de er i den alderen hvor det er gøy).

Ved å ta med disse ressursene i sekken vil du komme forberedt og kan starte undervisningen med en gang. Om du mangler viktig informasjon eller har glemt noe (som en kalkulator) vil det ikke se så bra ut for deg og din undervisning. Ved behov kan du lage en liste over det du trenger som du kan gå over hver gang du skal til en privatundervisning slik at du kan være sikker på at du har alt du trenger.


Steg #3: Fastsett Hvilke Læremetoder Du Vil Bruke

Steg 3 er å fastsette hvilke læremetoder du vil bruke. Dette er avhengig av alder på eleven du underviser, men det er viktig å finne ut hva du bruker til å undervise før du starter undervisningen.

Om eleven din er et ungt barn kan det være en fordel å bruke fysiske objekter og å skrive på en liten tavle. Yngre barn lærer ofte bedre ved å bruke hendene, og tavler forbinder de med å være på skolen. Fysiske objekter kan være en ball, figurer eller små stener. Eldre studenter er nok mer komfortable med å bruke en PC. Uansett alder vil penn og papir alltid være noe man kan klare seg med.

En annen viktig faktor du bør tenke på før din første undervisning er å spørre eleven (eller deres foreldre) om hvordan de liker å lære ting på. Det skader ikke å spørre! Om du ikke er helt sikker kan du gjøre en vurdering og ta med forskjellige materialer. Noen ganger blir de beste valgene tatt sammen med noen, mellom lærer og elev.

Steg #4: Forbedre Elevens Forståelse

Steg 4 er å finne ut hvordan eleven lærer best. Som privatunderviser kan noen foreldre forvente at du skal gi barna hjemmelekser mot slutten av undervisningen. Målet er at det skal hjelpe dem å gjøre fremskritt mellom de forskjellige undervisningene, basert på det siste de har lært. Ved å gi lekser til barna vil ansvaret for å finne bra materiale være på ditt, og du vil måtte gi tilbakemelding og karakter for å forklare for dem hva de har misforstått.

Dette kan være en bra øvelse i å bedre forstå hva barnet sliter med, noe som gjøre undervisningen enda bedre for dem. Dette er imidlertidig ekstra arbeid for deg som vil måtte gjøre på fritiden din og ikke få betalt for. Det er derfor til syvende og sist du som bestemmer om du vil gjøre det eller ikke. Om du virkelig ønsker å hjelpe eleven din, og tid og penger ikke betyr så mye, er dette en flott måte å gjøre det på.

Steg #5: På Tide Å Undervise

Nå som du har fullført alle de fire stegene skal du være helt klar til å utføre din første privatundervisning!

Noen andre gode tips er å tilby en henvisningsrabatt til foreledre om de henviser deg flere undervisningsjobber slik at du kan bygge opp en base. Husk å bruke et par minutter før og etter undervisningen til å prate med foreldrene til barna du underviser. Du vil ha en god kontakt med dem slik at at de kan være åpne og stole på deg.

Så for å forberede deg på en jobb som privatlærer er oppskriften klar: vær tydelig, vær organisert og være vennlig!

FINN EN JOBB SOM PRIVATLÆRER