Loading...

Stønad fra Staten: Få Hjelp Til å Betale For Barnepass

Når man blir stående igjen uten barnehageplass kan det være vanskelig å finne en god løsning på problemet. Det finnes mange grunner til at foreldre ikke har barna i barnehage - fra ingen ledige barnehageplasser, til at fristen for å søke har gått dem hus forbi. Hos Yoopies finner man pålitelig barnepass raskt, og det kan være en redning for mange. Her er noen tips til hvordan man kan finansiere barnepass i perioder man ikke har barnehageplass.

Dagmamma

Kontantstøtte

Har man har barn mellom 1 og 2 år og velger å ikke ha de i barnehage med offentlig tilskudd kan man få 100% kontantstøtte. Dersom barnet har deltidsplass kan man få utbetalt mellom 20%-80% avhengig av hvor mange timer barnet går i barnehagen. Kontantstøtte får man utbetalt kun i perioden fra barnet fyller 13 måneder til 23 måneder, altså 11 måneder etter at perioden for foreldrepenger er over. Har barnet ditt fulltidsplass i barnehagen, men du velger å ikke ha barnet der hele tiden vil du ikke ha krav på kontantstøtte.

Stønad til Aleneforeldre

Er du alene om omsorgen for barn kan du få stønad til barnetilsyn av barnet når du er på jobb. Det er noen vilkår som må fylles for å ha rett til stønad som alenemor eller far, som blant annet at forelder og barn må ha vært medlem av folketrygden de siste tre årene, forelder og barn må oppholde seg i Norge, forelder må være ugift, skilt eller separert, og at forelder må være alene om omsorgen for barnet. Vilkåret for å få stønad er at barnet må overlates til noen andre, som barnehage, SFO eller dagmamma fordi forelder jobber eller etablerer egen virksomhet. Stønaden kan du få frem til barnet har fullført sitt 4. Skoleår. Maksbeløp for barn er på 3 977 kr per måned.

Alle Foreldre

For foreldre som deltar på arbeidsrettede aktiviteter eller utredning kan man få stønad til pass av barn. Om begge foreldre deltar er det kun én av dem som kan få stønad. Disse pengene kan da brukes på for eksempel en barnevakt, som man enkelt finner på Yoopies.  


Finn ut hvilke muligheter du har til å få stønad på nav.no, og finn en barnepasser som er perfekt for deg og din familie på Yoopies.

FINN BARNEVAKT ELLER DAGMAMMA!