Loading...

Hvordan påvirker "mental belastning" våre arbeidsliv? En studie utført av Yoopies, November 2019

Om studien

Mental belastning viser til det psykologiske stresset forårsaket av organisering av for mange personlige eller familie-relaterte forpliktelser. For første gang har Yoopies ledet en studie i samarbeid med LabRH for å analysere hvilken påvirkning den mentale belastningen har på arbeidslivet vårt. I studien deltok over 1300 ansatte for å kunne undersøke i hvor stor grad våre privatliv påvirker arbeidslivet.
Inforgrafikken kan lastes ned i sin helhet her

Hvordan påvirker den mentale belastningen våre arbeidsliv?


Metode

- 1322 personer svarte på vår “mental belastning”-studie
- Intervjuer ble avholdt mellom 5. og 19.juni 2019

- Studien ble administrert via en nettbasert spørreskjema kalt CAWI (Computer Assisted Web Interview)

For mer informasjon, vennligst kontakt Ina Bjørbekk på ina@yoopies.com
Ved publisering av resultatene skal det siteres med: “Hvordan mental belastning påvirker arbeidslivet” - Yoopies