Loading...

Priser for Barnepass i Europa, 2019

Yoopies har undersøkt prisene for dagmamma og barnehage i flere europiske land ved hjelp av tall fra OECD. Norge er blant de landene der dagmamma er dyrest om man ikke mottar kontantstøtte, men blant de landene som betaler minst for barnehage i Europa.

Nordmenn blant de som betaler minst

Når det kommer til priser for barnehage i Europa er Norge blant de som betaler minst i måneden. Vi tar utgangspunkt i hva man betaler i forhold til gjennomsnittslønnen i landet. Makspris for barnehage ble innført i 2009, og i august 2019 ble maksprisen satt opp fra 2990 kr til 3040 kr i måneden. Om prisen tilsvarer mer enn 6% av inntekten til husholdningen har familien krav på redusert pris eller gratis kjernetid for barnet i barnehagen. Maksprisen er den samme for både offentlige og private barnehager i Norge. I Norge går 9 av 10 barn i barnehage, og 96% av disse har fulltidsplass.

Dagmamma dyrest i Norge og Sveits

I følge Yoopies sin undersøkelse koster dagmamma mest i Sveits. Prisen for dagmamma i Norge varierer fra person til person, men de fleste tar minst det som utbetales i kontantstøtte i tillegg til det en fulltids barnehageplass ville kostet. Det vil si at en familie må ut med over 10 000 kr i måned for en fulltidsplass hos dagmamma. Mottar man kontantstøtte fra barnet er 1 til 2 år vil en fulltidsplass hos dagmamma kun koste 3040 kroner i måneden, noe som er gjennomsnittet i Europa etter støtte.

I andre europeiske land kan man få støtte til dagmamma, noe som reduserer prisen betraktelig. For eksempel i Storbritannia går prisen ned fra rundt 9500 kr i gjennomsnitt, til 3700 kroner i måneden etter støtte. I Sveits derimot reduseres prisen kun med rundt knapt 4000 kroner, men gjennomsnittslønnen der er også blant de høyeste i Europa.

Yoopies har undersøkt prisene for dagmamma i Europa

Sverige betaler minst i Skandinavia

I Skandinavia er det Sverige som betaler minst der 4,1% av husholdningsinntekten til en familie som tjener gjennomsnittslønn går til betaling av barnehage. Makspris i Sverige er på rundt 1425 SEK i måneden, og gjennomsnittslønnen er på rundt 32 000 SEK i måneden. I Danmark går hele 10,4% av inntekten til barnehage.